Baro Başkanının 2011-2012 Adli Yıl Açılış Konuşması

Tarih 08 Eylül 2011

ISPARTA BARO BAŞKANI AV.GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU ’NUN  2011-2012 YILI ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMASI :

Başta Ramazan Bayramınızı ve 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlar; 2011 – 2012 yılı Adli Yılının Açılışının Öncelikle Bütün Meslektaşlarıma Hayırlı olmasını dilerim.

Isparta Baro Başkanı Av.Gökmen Gökmenoğlu

Isparta Baro Başkanı olarak ilk kez bir Adli Yıl Açılışında sizlere seslenmekteyim; öncelikle bunun onurunu ve mutluluğunu yaşadığımı ifade etmeliyim.
Her yıl adli yıl açılış törenleri yapılmakta, hep beraber yaptığımız tespit ve değerlendirmeler neticesinde, ”Hukukun üstünlüğü”, ”Hukuk Devleti”, ”Yargı Bağımsızlığı ve “Yargıç Güvencesi “ gibi  temel ilkeler de ki ortaya çıkan sorunlar bir bir gözden geçirilmekte, ancak bir önceki yıla göre Yargıdaki sorunların arttığı tespit edilmektedir

Bu yıl ilk kez sizlere seslendiğim Adli Yıl açılış töreninde bu sorunların tamamının ortadan kalktığı bir Adli Yıl açılış konuşması yapmak isterdim ! ancak imkansız.

Kişinin doğru ve güvenli yargılanma hakkı, Anayasalar ve yasalar tarafından güvence altına alınan, uluslar arası  bazı hukuk metinlerinde  özenle yer alan temel haklardandır. Bir insanlık onuru olan hak aramanın ülkemizdeki pratiği çok çetin ve zorlu  geçmektedir.

Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, adil yargılanma ve sorunlarla dolu işleyişine ilişkin konularda  toplumun çok ciddi kaygı, endişe ve şikâyeti mevcuttur. Bu sorunları tartışmadan üstünü örtmek, hastalıklı  bir Hukuk devletine sebebiyet verir. İnsan Onuru ve hukukun üstünlüğü temeline oturan tarafsız ve güçlü  bir yargı sistemi toplumun hayat sigortasıdır. Yargının tarafsızlığı hususunda herkesin ittifak etme sorumluluğu mevcuttur. Yargının gelecek kuşaklara hesap bırakmaması gerekmektedir. Yargıç adaletin terazisinin ayarını tam dengede tutmalıdır. Tarihte “Berlin de Hakimler var “sözü mevcuttur. Bu söz hukuk tanımaz güçlere karşı sığınılacak yerin tarafsız mahkemeler olduğunu göstermektedir.

Adalet bakanlığı istatistikleri incelendiğinde çağdaş ülkelerle kıyaslanmayacak sayıda tutuklu, cezaevlerinde bulunmaktadır. Yılardan bu yana bu durumdan rahatsız değilken, makam sahibi kişiler bu sayıya dahil olmaya başlayınca Yargıçların tarafsızlından bahsedilmeye başlanmıştır. Bizce doğru olan hiç ayırım yapmaksızın tutuklu oranının sorgulanmasına hemen başlanmalıdır. Tedbir niteliğindeki tutuklamanın, cezalandırmaya dönüştürülmesi, Hukuk devletinde büyük yaralar açmaktadır.

Türk Halkını yargının kaç  kişiden oluştuğu hiç ilgilendirmemektedir. Toplum yargının aldığı kararın zamanı, sürati, etkisi  ve kararı veren hâkimin tarafsızlığıyla ilgilenmektedir.

Bir ceza davasının başlamasından kesinleşmesine kadar geçen ortalama süreç incelendiğinde 4 yılsonunda ceza davalarının kesinleştiği görülmektedir. Bu sözlerimde ki gaye Yargı mensuplarını incitmek değil, Türk  Yargı sisteminin  tablosunu sunabilmektir. Ülkemizin bu tablo ile Çağdaş Hukuk devleti niteliğini yakalaması zordur. Yargıda şeffaflık dönemi açılmalıdır.

Son yıllarda yargı mensuplarının katıldığı dernek ve birliklerin faaliyetleri, sorunları da beraberinde getirmiştir. Farklı dernek veya birlik üyesi yargı mensupları, aynı hukuki konuyu, siyasi görüşleri, topluma farklı anlatmışlar, hukukta yansızlığa gölge düşürmüşlerdir.

Sayın meslektaşlarım Yıllardan bu yana Barolar olarak mesleğimizle ilgili sorunları dile getiriyoruz. Bağımsız savunmanın kurumsallaşabilmesi için tüm çabayı harcıyoruz. Kurumsallaşamayan yargının savunma ayağı olarak biz Avukatlar bağımsız savunmayı oluşturamamanın sıkıntısını yaşıyoruz.

Hukuk Eğitimine dair eleştirilerimizi yıllardır söylüyoruz. Yargı reformu aslen Hukuk eğitiminden başlamalıdır. Yılardan Bu yana değindiğimiz çözülmesini istediğimiz başlıca sorunlarımız;

Avukat Kimliği Resmi Kimlik olarak kabul edilmelidir; Bazı kesimlerde Yargıyı tamamlayan değil geciktiren unsur olarak görülmemeliyiz, Kamu Avukatlarının üvey evlat görünümünden çıkarılması, kendi teftişlerini yapabilen, kendi ücretlerinin sahibi olmalarını diliyoruz, Avukatlık Anayasamızda Yürütme içerisinde değil Yargı içerisinde düzenlenmelidir diyoruz, Avukatların delil toplama yetkisi işlerlik kazanmalıdır. Hak ihlallerini engellemek için müdafi olan Avukatın ücreti hakkı ihlal edilerek geç ödenmemeli, zorunlu müdafilik angarya olmaktan çıkarılmalıdır. Yine Zorunlu müdafilik ve Adli Yardım ihlal edilmemeli son dönemde oluşturulan Ceza Temyiz harcı savunmanın ve hak arama yolunun engellenmemesi için kaldırılması gerektiğini öneriyoruz, Avukatlık sınavının biran evvel çıkarılmasını, Arabuluculuğun yalnız Hukukçu olan Avukatlarca gerçekleştirilebilirliğinin yolunun açılmasını istiyoruz, Avukatlar Adliyelerin ev sahibi olarak görülmeli gelip geçen misafirler olmadığı kabul edilmelidir, Avukatların Vergisel sorunları çözülmeli CMK ve Adli Yardım Ücretlerinde ki vergi kaldırılmalıdır, Savunma hakkı lüks görülmemeli %18 lik KDV düşürülmelidir, Avukat, müvekkil ilişkisi Avukat tarafından düzenlenen vekalet ile ispatlanabilmelidir, Eğer Avukat Meslektaşımız Anayasa Mahkemesinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda görev yapabiliyorsa, hatta Adalet Bakanı oluyorsa Adalet Bakanlığı Kadrolarında da rahatça görev almalıdır diye düşünüyoruz, Yine Avukat Meslektaşlarımız Anayasa mahkemesi HSYK da görev alıp Adalet Bakanı olabiliyor ise İllerde ve ilçelerde Adli ve İdare Yargı Adalet Komisyonlarında Baro Başkanı ve ilçelerde Baro Temsilcisinin görev yapmasının yolunun açılmasını talep ediyoruz, Savunmasız Yargı olmayacağına göre yine Yargının üç ayağından biri Savunmadır diyebiliyorsak, Diğer iki ayak olan Sav ve Hüküm makamı gibi savunma makamını da Ücretsiz olarak Uyaptan, Mernisden AKS Takbis Polnet ve SGK sistemlerinden de yararlanmasının yolu açılması gerektiğini üstüne basa basa belirtiyoruz,
Çok sorunumuz var bunları sıralayıp sizlerin vaktini almayacağım. Yasa değişikliği gerektiren sorunlarımız olduğu gibi yasa değişikliği olmadan idari işlem ve tasarruflarla da giderilecek sorunlarımız mevcuttur. Unutulmaması gereken ”Bağımsız savunma bağımsız yargıda, bağımsız yargı gerçek hukuk devletinde, gerçek hukuk devleti eksiksiz demokrasilerde mevcuttur”

Her yönüyle aydınlık, Cumhuriyet İlkelerine gönülden bağlı, laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olmanın koşullarını yerine getirmiş bir Türkiye, Yargının ve Yargı Mensuplarının görev, yetki  ve konumları ile çağdaş Devletler standardına eriştiği Türkiye dileğimizle, yeni Adli yılımızın bizlere ve ülkemize güzellikler  getirmesini diler Isparta Barosu Şahsım ve Yönetim kurulum adına saygılar sunarım.
05/09/2011

Isparta Baro Başkanı
Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLUYorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

TANITIMLAR